O nas

Panel sterownika :hagerVENTUS Berdzik Parzelski Sp.J. w różnych formach organizacyjnych istnieje od 1988 r.

Właściciele oraz kadra inżynieryjno-techniczna posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia wymagane prawem budowlanym do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne SEP w zakresie kierownictwa, dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych do 30 kV oraz prac kontrolno-pomiarowych, uprawnienia budowlane i zaświadczenia PIP w zakresie bhp i ppoż. dla kadry inżynieryjno-technicznej i administracji. Zatrudnieni brygadziści i pracownicy aktualizują niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywanych robót.

Firma VENTUS jest firmą specjalistyczną, wykonującą wszelkiego rodzaju roboty energetyczne, instalacyjne elektryczne oraz grzewcze na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego. Cały czas rozszerzamy swój zakres działalności. Jako nieliczna firma w regionie prowadzimy w pełnym zakresie instalacje inteligentne w systemie KNX oraz innych systemach przewodowych i bezprzewodowych. Posiadamy własną pracownię projektową, rozwijamy współpracę z zakresie fotowoltaiki oraz ogrzewania.

Poziom kwalifikacji oraz wielkie zaangażowanie w pracę jest gwarancją wysokiej jakości usług wykonania powierzonych nam prac.